• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبار و اطلاعات فناوری و تعاریف اولیه

معرفی مفاهیم RPO , RTO در Disaster Recovery

فناوری های IT و راهکارها

 در این صفحه  ITStorage قصد داریم تا شما را با مفاهیم تداوم کسب و کار و ترمیم فاجعه آشنا نماییم.می دانیم که وقوع Disaster اجتناب‌ناپذیر می باشد. مسله مهم استراتژی های ما در کنترل آن می باشد.
در هنگامی که یک Disaster ای رخ می‌دهد که مانع از سرویس دهی می‌شود دو اتفاق بسیار مهم می افتد.
1. حجم دیتایی که از دست می دهید.
2. زمانی که طول می‌کشد تا روال سرویس دهی به حالت نرمال بازگردد.

معرفی لایه های Disaster Recovery در دیتا سنتر و معرفی Recovery Classes

فناوری های IT و راهکارها

در این صفحه  ITStorage قصد داریم تا شما را با مفاهیم تداوم کسب و کار و ترمیم فاجعه آشنا نماییم.موسسه SHARE Inc. هفت لایه Disaster Recovery را تعریف کردند. تا بتوان درک بهتری برای ایجاد راهکارهای  ترمیم فاجعه در سیستم های mission-critical ارایه داد. البته در تکمیل این لایه ها کمپانی IBM نیز کمک کرده است.

1 2 3 4
  • صفحه نخست